SUMBER DAYA MANUSIA

 1. Ketua LP2M
  • Ajahari, M.Ag (NIP: 197103021998031004)
 2. Sekretaris LP2M
  • Ali Iskandar Zulkarnain, M.Pd (NIP: 197007252003121001)
 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  • Hj. Puspita, S.Sos (NIP: 197403031998032001)
 4. Kepala Pusat Penelitian Dan Penerbitan
  • Sri Fatmawati, M.Pd (NIP: 198411112011012012)
 5. Kepala Pusat  Studi Pengabdian
  • Abdul Azis, M.Pd (NIP: 197608072000031004)
 6. Kepala Pusat  Studi Gender dan Anak
  • Hj. Yuliani Khalfiah, M.Pd.I (NIP: 197103171998032002)
 7. Pramubakti
  • Nana Tauran Sidik, SE
 8. Pramubakti
  • Syarifulah, S.Pd.I
 9. Pramubakti
  • Muhammad Nur Effendi